Om Aprello

Vår affärsidé är att erbjuda digitala plattformar som förenklar och effektiviserar förvaltare och styrelsers arbete med hjälp av digitala verktyg. Aprello är ett webbaserat program skräddarsytt efter ekonomiska förvaltare för att upprätta bokslut och årsredovisning. Inledningsvis var Min BRF ett digitalt verktyg för förvaltare och styrelse att hantera förvaltningsberättelsen, men är idag en egen plattform med verktyg riktat direkt till styrelsen. Idag finns det ett protokollverktyg, men fler moduler är på gång!