Lista över underbiträden

Amazon Web Services

Ändamål: Molnbaserad lagring av dokument och filer.
Fysisk lagringsplats: Sverige

Verified

Ändamål: Lagring och bearbetning av dokument för e-signering.
Fysisk lagringsplats: Sverige

Jira Service Management

Ändamål: Ärendehantering av support via e-post och via supportportal.
Fysisk lagringsplats: Kan behandlas utanför EU/EES

Google Workspace

Ändamål: Ärendehantering via e-post.
Fysisk lagringsplats: Kan behandlas utanför EU/EES